فوتبال7

ویدیو | سوپرگل انفرادی لامین یامال به مایورکا

یه گل استثنایی فراتر از متر و معیارهای یک بازیکن 17 ساله...

1402/12/19 8:16 احمد رستمی

میخای اطلاعات فوتبالی خودتو محک بزنی؟
بیا تو بازی کوییز
میخای تو مسابقه پیش‌بینی ما شرکت کنی؟
بیا تو مسابقه پیش‌بینی
میخای جدیدترین حواشی و اخبار امروز رو بدونی؟
بیا تو بخش اخبار