فوتبال7

گل های بازی خیرونا 5-1 سویا (کامبک خیرونا و هت تریک آرتم دوبیک در 6 دقیقه !)

خیرونا ول کن معامله نیست...

1402/11/02 12:9 بهروز شیعه‌یان

میخای اطلاعات فوتبالی خودتو محک بزنی؟
بیا تو بازی کوییز
میخای تو مسابقه پیش‌بینی ما شرکت کنی؟
بیا تو مسابقه پیش‌بینی
میخای جدیدترین حواشی و اخبار امروز رو بدونی؟
بیا تو بخش اخبار