فوتبال7

همه چیز میگذرد...

توی فوتبال هیچی ثبات نداره...درست مثل زندگی! اگه امروز همه جام‌ها و افتخارات رو هم کسب کنی، مطمئنی که فردا هیچی نیستی!...

1401/11/23 14:12 احمد رستمی

همه چیز میگذرد...
توی فوتبال هیچی ثبات نداره...درست مثل زندگی! اگه امروز همه جام‌ها و افتخارات رو هم کسب کنی، مطمئنی که فردا هیچی نیستی!... چون همه چیز از اول شروع میشه و باید دوباره خودت رو ثابت کنی... اینم میدونی که اگه بازنده‌ترین و ناکام‌ترین هم باشی، بازم نباید درجا بزنی!... چون همیشه بازی بعد، فصل بعد یا سال بعدی برای جبران وجود داره... ما فوتبالی‌ها بیشتر از هر کس دیگه‌ای میدونیم که توی عالمی که هیچ پایداری و ثباتی وجود نداره، ناامیدی و غرور، مسخره‌ترین واژه‌های دنیا هستن.
میخای اطلاعات فوتبالی خودتو محک بزنی؟
بیا تو بازی کوییز
میخای تو مسابقه پیش‌بینی ما شرکت کنی؟
بیا تو مسابقه پیش‌بینی
میخای جدیدترین حواشی و اخبار امروز رو بدونی؟
بیا تو بخش اخبار