فوتبال7

چرا باید عاشق فوتبال باشیم؟ (بخش اول)

فوتبال معنی و مفهوم همدلی، یک رنگی و اتحاده... وقتی توی زمینی مهم نیست اهل چه کشوری هستی، پوستت چه رنگیه، به چه زبونی حرف میزنی و حتی چه اعتقاداتی داری...

1401/11/23 14:7 احمد رستمی

چرا باید عاشق فوتبال باشیم؟ (بخش اول)
فوتبال معنی و مفهوم همدلی، یک رنگی و اتحاده... وقتی توی زمینی مهم نیست اهل چه کشوری هستی، پوستت چه رنگیه، به چه زبونی حرف میزنی و حتی چه اعتقاداتی داری... چون دیگه متعلق به خودت نیستی و تنها به یک دلیل اونجا حضور داری: موفقیت تیم. توی تیم لباس‌ها یک رنگه، خنده‌ها و گریه‌ها مشترکه، مشکلات بین همه تقسیم میشه و اگه کسی اشتباه کنه همه ضرر میکنن... در فوتبال همه برای رسیدن به آرزوهاشون ریسکِ شکست خوردن رو به جون میخرن، چون همیشه عشقه که حرف اول رو میزنه... حتی اگه اون عشق باعث بشه که تا آخر عمرت هم نتونی اشتباهت رو فراموش کنی
میخای اطلاعات فوتبالی خودتو محک بزنی؟
بیا تو بازی کوییز
میخای تو مسابقه پیش‌بینی ما شرکت کنی؟
بیا تو مسابقه پیش‌بینی
میخای جدیدترین حواشی و اخبار امروز رو بدونی؟
بیا تو بخش اخبار